Javna nabava – oprema peletiranje

JN Nabava novih strojeva i dijelova linije za peletiranje

OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE:
Nabava novih strojeva i dijelova linije za peletiranje
Evidencijski broj nabave: 4/2016

PODACI O NARUČITELJU:
Građevinski obrt Špelić
Lumbardenik 95, 47240 Slunj
OIB: 04287712893

KONTAKT PODACI:
Nikola Špelić
Kontakt telefon: +385 98 287567
Adresa elektroničke pošte: spelicn1@gmail.com

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je linija za proizvodnju peleta koja se sastoji od sljedećeg:

 • Grabuljar
 • Transporter
 • Separator
 • Mokri mlin
 • Ventilator sa ciklonom
 • Redler – transporter specijalni
 • Silos suhe sječke s izvlakačem i dr.
 • Fini mlin s detektorom metala (odvajač metala)
 • Transporter – ciklon
 • Silos fine i suhe piljevine
 • Trakasti transporteri
 • Pred silos od preše za peletiranje
 • Preša za peletiranje
 • Elevator s vedricama
 • Protustrujni hladnjak s ciklonom i ventilatorom
 • Vibraciono sito
 • Filterska stanica
 • Dodatna oprema za liniju za peletiranje

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)
DATUM OBJAVE: 13. siječnja 2017. godine
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 02. veljače 2017. godine do 16:00 sati (20 kalendarskih dana od objave)

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Građevinski obrt Špelić, Lumbardenik 95, 47240 Slunj, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 02. veljače 2017. do 16:00 sati).

DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: spelicn1@gmail.com.

Nikola Špelić
Građevinski obrt Špelić
Vlasnik

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom možete preuzeti OVDJE
Dokumentaciju za nadmetanje na engleskom možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru najjeftinije ponude
Odluku o odabiru na hrvatskom jeziku možete preuzeti OVDJE
Odluku o odabiru na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE

Scroll to Top