Povećanje energetske učinkovitosti

Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Građevinskog obrta Špelić

Opis projekta:

Projektom “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Građevinskog obrta Špelić” u planu je povećati učinkovitost korištenja energije Građevinskog obrta Špelić ulaganjem u mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a što će dovesti do uštede energije u proizvodnom pogonu, povećanja udjela korištenja obnovljivih izvora energije te smanjenja emisije CO2. Sve prethodno navedeno postići će se provedbom tri mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije:

  1. Mjera: Uvođenje cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije putem automatizacije upravljačkih sustava i sustava mjerenja i nadzora – SCADA
  2. Mjera: Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije u uvidjet učinkovite kogeneracije (izgradnja kogeneracijskog postrojenja)
  3. Mjera: Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca (izgradnja fotonaponske elektrane)

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj: doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama te omogućiti rast konkurentnosti Građevinskog obrta Špelić, ali i gospodarstva RH

Specifični cilj (svrha projekta): povećati učinkovitost korištenja energije Građevinskog obrta Špelić ulaganjem u mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a što će dovesti do uštede energije u proizvodnom pogonu za 61,62 %, povećat će se udio korištenja obnovljivih izvora energije za 1.573.901,00 kWh te smanjiti emisije CO2 za 528,04 t/god.

Provedba projekta dovest će do sljedećih definiranih rezultata:
Rezultat 1: Energija koja se isporučuje iz distribucijskih mreža i konvencionalnih izvora energije smanjena je za 1.600.131,92 kWh u projektnoj cjelini, dok je povećan udio obnovljive energije za 1.573.901,00 kWh izgradnjom fotonaponske elektrane i kogeneracijskog postrojenja.
Rezultat 2: Smanjen je štetni utjecaj na okoliš kroz provedbu tri definirane mjere za smanjenje CO2 od 528,04 t/god
Rezultat 3: Provedene su tri mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Rezultat 4: Projekt je proveden u skladu s pravilima ESIF-a
Rezultat 5: Osigurana je vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.736.207,51 HRK, od čega EU sufinancira u iznosu od 5.508.884,77 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

  1. kolovoza 2020. godine – 30. lipnja 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Nikola Špelić (e-mail: spelicn1@gmail.com)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

– strukturnifondovi.hr

– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Scroll to Top