Javna nabava – radovi

JN Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi

OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE: Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi
Evidencijski broj nabave: 2/2016

PODACI O NARUČITELJU:
Građevinski obrt Špelić
Lumbardenik 95, 47240 Slunj
OIB: 04287712893

KONTAKT PODACI:
Nikola Špelić
Kontakt telefon: +385 98 287567
Adresa elektroničke pošte: spelicn1@gmail.com

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave jest izvođenje građevinskih radova i uvođenje instalacija za izgradnju proizvodnog pogona u kojem će se kasnije smjestiti potrebna oprema za proizvodnju peleta.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Radovi (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

DATUM OBJAVE: 12. prosinca 2016.g.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 2. siječnja 2017.g. 16:00 sati

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Građevinski obrt Špelić, Lumbardenik 95, 47240 Slunj, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 2. siječnja 2017.g. 2016. do 16:00 sati).

DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: spelicn1@gmail.com. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor s investitorom o datumu uvida putem e-maila: spelicn1@gmail.com.

Nikola Špelić
Građevinski obrt Špelić
Vlasnik

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru najjeftinije ponude
Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE

Scroll to Top