Š-Pelet

Naziv projekta:

Š-PELET: Izgradnja i opremanje pogona za proizvodnju peleta u Slunju

Opis projekta:

Projektom će se povećati konkurentnost i poboljšati poslovni razvoj Građevinskog obrta Špelić, ulaganjem u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i suvremenu opremu potrebnu za razvoj novog kvalitetnog proizvoda te izlazak na nova tržišta. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj: podići razinu gospodarske aktivnosti na području grada Slunja i Karlovačke županije, ostvariti pozitivne učinke na okoliš te stvaranje radnih mjesta ulaganjem u pogon za proizvodnju peleta

Specifični ciljevi:

SC1 – Povećati konkurentnost tvrtke Špelić ulaganjem u pogon za proizvodnju drvnih peleta, što će omogućiti diversifikaciju i povećanje obujma poslovanja, povećati prihode od prodaje za 242,5%  i  ostvariti prihode od izvoza, kao i omogućiti zadržavanje postojećih (49) i stvaranje novih 20 radnih mjesta

SC2 – Povećati iskorištenost šumske biomase u Karlovačkoj županiji i time osigurati pozitivne učinke na okoliš koji se očituju u smanjenju emisija CO² i smanjenju oportunitetnog troška tvrtke zbog nepokretanja proizvodnje

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

 • Izgrađen proizvodni pogon
 • Nabavljena, instalirana i testirana oprema
 • Uveden novi proizvod – drvni pelet, i izvršen branding
 • Zadržani svi postojeći zaposlenici (49) i zaposleno novih 20 djelatnika u periodu od 18 mjeseci
 • Podignute kompetencije tvrtke za rad u proizvodnji peleta
 • Pogon službeno otvoren i pokrenut proces proizvodnje drvenih peleta
 • Pokrenute izvozne aktivnosti i stečeno najmanje 3 nova klijenta iz inozemstva
 • Prodaja peleta lokalnim kupcima vrši se u sklopu proizvodnog pogona
 • Smanjene emisije CO² za 23.036,78 tona na godišnjoj razini
 • Ostvarena sekundarna korist za okoliš kroz iskorištenost otpada – drvene kore

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.602.651,13 HRK, od čega EU sufinancira u iznosu od 7.191.241,96 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

 1. listopada 2016. godine – 20. travnja 2018. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Nikola Špelić (e-mail: spelicn1@gmail.com)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

– strukturnifondovi.hr

– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Scroll to Top